407

Sołectwo Opacz-Kolonia

Sołtys: 

Grażyna Grabka  

 

Rada sołecka:

Agnieszka Augustynowicz

Monika Kokorzycka

Joanna Sikora-Wołkow

Elżbieta Zawadzka

 

Statut sołectwa Opacz-Kolonia